• Bijles op maat

  • Bij je thuis of online

  • Flexibele planning

Geraldine

Uw accountmanager

Op zoek naar bijlessen in Heerlen?

Als je iemand zoekt die je kan begeleiden bij je studietraject, dan moet je bij het BijlesHuis zijn. Wij hebben docenten in Heerlendie bijlessenaanbieden, maar ook huiswerkhulp, studiecoaching, scriptiebegeleiding... Voor alle mogelijke vormen van studiebegeleidingkun je bij ons terecht. Het is bovendien niet van belang uit welke onderwijsvorm je komt (havo, vwo, vmb, hogeschool, universiteit...). 


Individuele studiebegeleiding op jouw maat

Het BijlesHuis beseft dat we voor elke scholier of student in een specifieke aanpakmoeten voorzien en de begeleiding op maat van de persoonmoeten aanpassen. Daarvoor zetten weten eerste in opindividuele begeleiding, waarbij we met een één-op-één-aanpak werken: één docent per scholier of student. Door persoonlijke en uitgebreide contactmomenten creëren we meer ruimte voor feedback en motivatie en bereiken we een zo hoog mogelijk resultaat op korte tijd. Ten tweede laten we de studerende zelf kiezen waar en wanneer de bijlessen plaatsvinden


Opleiding, bekwaamheid & ervaring

Door de manier waarop we onze docenten selecteren, kunnen we jeprofessionele begeleidinggaranderen. De samenwerking met de docent begint namelijk na de intakegesprekken. Tijdens die gesprekken controleren we de opleiding, ervaringen expertisevan de docent.


Als je nog vragen of twijfels hebt, dan kun je hier vrijblijvend meer informatie over bijles en studiebegeleiding in Heerlen aanvragen.