Databeschermingsverklaring

Informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data.

Uw vertrouwen in het correct en verantwoordelijk omgaan met uw data is essentieel voor het succes van onze bijlessen. Daarom is de bescherming van data voor ons van groot belang. Het verzamelen, verwerken (zoals bewaren, wijzigen, versturen, blokkeren en verwijderen) en gebruik van uw persoonlijke data zal enkel plaatsvinden volgens de huidige beschermende regels en bepalingen voor data. Graag introduceren wij in het kort onze belangrijkste beginselen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data.

 

1) Persoonlijke gegevens Persoonlijke data hebben betrekking op specifieke details over persoonlijke of feitelijke kenmerken die refereren aan een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een persoonsnaam of adres, alsook cookies (zie § 3). Dergelijke data worden opgevraagd wanneer u zich registreert voor een bijles of een bijlesopdracht.

   

2) Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke data. Over het algemeen worden er geen persoonlijke data verzameld, verwerkt en/of bewaard wanneer u het BijlesHuis bezoekt. Wanneer gevraagd wordt uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie in te vullen (bv. op de bijlesregistratiepagina's), kan deze informatie gebruikt worden voor de algemene werking van BijlesHuis. Voor zover persoonlijke data worden verzameld, verwerkt en gebruikt, zal het BijlesHuis zich houden aan de Europese wetgeving voor het beschermen van data. Persoonlijke data zullen niet openbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder toestemming van de betreffende persoon, tenzij we zijn genoodzaakt dit te doen door de wet, op basis van een rechterlijk bevel of een officiële verordening. Content die u genereert op de website kan in anonieme vorm openbaar zijn. Uw identiteit zal in geen geval achterhaald kunnen worden door derden.

3 Gebruik van cookies De wetgeving verplicht websites het gebruik van cookies kenbaar te maken. Bijna elke website gebruikt cookies om de gebruikerservaring beter te maken. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat door servers wordt doorgegeven wanneer een webpagina wordt bezocht en dat tijdelijk op de respectievelijke gebruikers harddrive wordt opgeslagen. Wanneer de betreffende server weer wordt bezocht, stuurt de browser van de gebruiker de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server is dan in staat de informatie die gedurende deze procedure is verkregen op verschillende manieren te evalueren. Cookies helpen advertentieboodschappen te controleren en maken het gemakkelijker een webpagina te navigeren. Hoe implementeert het BijlesHuis cookies? De eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt een cookie gestuurd naar de browser van de gebruiker en vervolgens opgeslagen op de harddrive van de gebruiker. Deze cookie functioneert voornamelijk om vast te stellen of een gebruiker onze website al eerder heeft bezocht of niet. Dit vergemakkelijkt het inloggen achteraf, zodat u niet telkens opnieuw moet inloggen. Wij verzamelen hierbij geen persoonlijke gegevens, of gebruiksgegevens. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de voordelen van cookies, kan u onze website ook gebruiken zonder cookies. Iedere browser kan worden geconfigureerd om cookies te weigeren. In dit geval willen we u erop wijzen dat het weigeren van functionele cookies het gebruik van de website moeilijker zal maken, omdat sommige functies alleen beschikbaar zijn wanneer het gebruik van functionele cookies is toegestaan.

4 Wijzigen van gegevens of terugtrekking Wanneer u, om welke reden dan ook, uw persoonlijke data uit onze database wil verwijderen, kunt u dit doen door een mailtje naar uw contactpersoon bij BijlesHuis te sturen of via het contactformulier.

5 Data bescherming & Encryptie Voor BijlesHuis is de veiligheid van uw persoonlijke data essentieel. Om ongeautoriseerde toegang of ontsluiting te voorkomen en om het correcte gebruik van de data te waarborgen, maken we gebruik van verschillende technische en organisatorische procedures om de data die wij online ontvangen en gebruiken te beschermen en zeker te stellen. Alle verbindingen lopen via SSL zodat persoonlijke gegevens niet onderschept kunnen worden. Alle wachtwoorden worden geëncrypteerd bij opslag. Dit wil zeggen dat niemand anders dan uzelf uw wachtwoord kan zien.